FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

La traduction de Lazarillo de Tormes en polonais. Sur le polissage de
quelques griffes aigües du malin Lazarillo-Łazik

Data publikacji: 15.02.2010

Romanica Cracoviensia, Tom 10 (2010), Tom 10, Numer 1, s. 165 - 173

Autorzy

Sonia Fajkis
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

BJORNSON Richard, The picaresque hero in European fiction, The University of Wisconsin Press, Wisconsin 1977.

LAURENTI Joseph, Bibliografía de la literatura picaresca : desde sus orígenes hasta el presente. A bibliography of picaresque literature ; from its origins to the present, Scarecrow Press, Metuchen, New Jork 1973.

KOPALIŃSKI Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2003.

MROCZKOWSKA-BRAND Katarzyna, „Jak tłumaczenia zmieniły losy powieści łotrzykowskiej”, Między oryginałem a przekładem, t. V. Na początku był przekład, pod red. M. Filipowicz-Rudek, J. Koniecznej-Twardzikowej, U. Kropiwiec, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999.

OSEKI-DÉPRÉ Inês, Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, Paris 1999.

PISARSKA Alicja, TOMASZKIEWICZ Teresa, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo UAM, Poznań 1998.

RICO Francisco, The Spanish picaresque novel and the point of view, trad. Ch. Davis with H. Sieber, Cambridge Univeristy Press, Cambridge 2009.

Informacje

Informacje: Romanica Cracoviensia, Tom 10 (2010), s. 165 - 173

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

La traduction de Lazarillo de Tormes en polonais. Sur le polissage de
quelques griffes aigües du malin Lazarillo-Łazik

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 15.02.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Sonia Fajkis (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Francuski

Liczba wyświetleń: 2971

Liczba pobrań: 0