FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Les TICE dans l’enseignement du FLE : le cas de la prononciation

Data publikacji: 16.06.2014

Romanica Cracoviensia, Tom 14 (2014), Tom 14, Numer 2, s. 112 - 124

https://doi.org/10.4467/20843917RC.13.009.2711

Autorzy

Krzysztof Kotuła
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

New technologies and pronunciation skills development

This paper focuses on technologies that allow a learner of French to improve pronunciation skills. This aspect of language instruction is very often neglected by the teachers who usually pin the blame on lack of time. However, in recent years we have witnessed the proliferation of Internet resources that can be used to help learners work autonomously on various aspects of their pronunciation. In our paper, we will also focus on different tools as well as methods used by the teachers to create new materials for language teaching and make them available on the Web as well as monitor the process of students’ language learning outside the classroom.

Bibliografia

BARAN-ŁUCARZ Małgorzata, 2006, Prosto w oczy – fonetyka jako ‘Michałek’ na studiach filologicznych?, (in :) Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce, Włodzimierz Sobkowiak, Ewa Waniek-Klimczak (red.), Konin : Wydawnictwo PWSZ, 7–17.

CAZADE Alain, 1999, De l’usage des courbes sonores et autres supports graphiques pour aider l’apprenant en langues, Alsic 2(2) : 3–32.

COSTE Daniel et al., 2003, Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, Enseigner, Évaluer (www.coe.int/lang-CECR, dernier accès en automne 2014).

GAJEWSKA Elżbieta, 2011, Techniki nauczania języka obcego, Tarnów : PWSZ w Tarnowie.

HINTERLEITNER Florian, NEITZEL Georgina, MÖLLER Sebastian, NORRENBROCK Christoph, 2011, An Evaluation Protocol for the Subjective Assessment of Text-to-Speech in Audiobook Reading Tasks, (in :) Proceedings of Blizzard Challenge (http://festvox.org/blizzard/bc2011/ DeutcheTelekom_Blizzard2011.pdf, dernier accès en automne 2014).

KACZYŃSKI Mieczysław, 1992, Materiały pomocnicze do nauczania wymowy francuskiej, Lublin : Wydawnictwo UMCS.

PORZUCZEK Andrzej, ROJCZYK Arkadiusz, 2010, Przegląd interaktywnych programów internetowych wspomagających autonomię ucznia w nauce wymowy angielskiej, (in :) Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych: Teoria i praktyka, Krystyna Droździał-Szelest (red.), Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo PWSZ, 235–245.

PRAT Marie, 2008, E-learning: Réussir un projet : pédagogie, méthodes et outils de conception, Saint-Herblain : Éditions ENI.

PRENSKY Marc, 2001, Digital natives, digital immigrants, On the Horizon 9(5) : 1–6.

ROJCZYK Arkadiusz, 2011, Wykorzystanie programu do analizy mowy w nauce wymowy języka obcego. Nagłosowy kontrast dźwięczności w języku angielskim, (in :) Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych, Mirosław Pawlak, Bartosz Wolski (red.), Konin : Wydawnictwo PWSZ, 65–74.

SHARMA Pete, BARRETT Barney, 2007, Blended Learning. Using Technology in and beyond the Language Classroom, Oxford : Macmillan.

WOLSKI Przemysław, 2009, Wirtualna rzeczywistość – nowa perspektywa konstruktywistycznej dydaktyki języków obcych?, (in :) Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, Mirosław Pawlak, Marek Derenowski, Bartosz Wolski (red.), Kalisz : Wydawnictwo UAM, 77–86.

Informacje

Informacje: Romanica Cracoviensia, Tom 14 (2014), s. 112 - 124

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

New technologies and pronunciation skills development

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

Publikacja: 16.06.2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Krzysztof Kotuła (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Francuski

Liczba wyświetleń: 25

Liczba pobrań: 31