FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Terminus

Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej

Opis

TERMINUS jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukazuje się od 1999 roku, obecnie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (wersja podstawowa), a także w wersji drukowanej. Obowiązuje procedura recenzyjna typu double-blind review.

Na łamach czasopisma ukazują się artykuły dotyczące dawnej literatury polskiej, zwłaszcza jej związków z tradycją klasyczną i literaturą europejską od średniowiecza aż do XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem renesansu i literatury nowołacińskiej. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje badania nad dawną literaturą polską, literaturą nowołacińską, historią literatur europejskich, mediewistyką, humanizmem i reformacją, retoryką, historią książki, historią idei, emblematyką i komparatystyką literacką.

Trzy główne działy czasopisma to: 1. Artykuły, 2. Edycje i przekłady, 3. Recenzje i omówienia książek.

Czasopismo należy do FISIER (Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour l'Étude de la Renaissance).

ISSN: 2082-0984

eISSN: 2084-3844

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 485105

DOI: 10.4467/20843844TE

Redakcja

Redaktor naczelny:

dr hab., prof. UJ Grażyna Urban-Godziek

Sekretarz redakcji:

dr hab. Wojciech Ryczek

Redakcja:

dr hab. Michał Czerenkiewicz,

dr Lidia Grzybowska,

dr hab., prof. UJ Justyna Kiliańczyk-Zięba,

dr hab. Magdalena Komorowska

Redaktor językowa:

Agnieszka Lipińska

Tłumaczenie i redakcja abstraktów:

dr hab. prof. UW Agnieszka Piskorska

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 25, zeszyt 4 (69)

Data wydania: 2023

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek

Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

Redaktor numeru: Lidia Grzybowska

Projekt okładki: Paweł Sepielak.
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Zawartość numeru