FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego z 1580 roku – transkrypcja i przekład

Data publikacji: 2017

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 61 - 74

https://doi.org/10.4467/20843844TE.17.002.7891

Autorzy

Grzegorz Franczak
Università degli Studi di Milano
https://orcid.org/0000-0003-3580-0166 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Stanisław Pachołowiecki’s Atlas of the Principality of Polotsk from 1580 – a Transcription and Translation

This paper contains a transcription (modernized according to the norms set out by Academia Latinitati Fovendae) and a Polish translation of titles, inscriptions and Latin explanations, from eight cartographic relics that constitute The Atlas of the Principality of Polotsk, of Stanisław Pachołowiecki (1580).

Bibliografia

Franczak G., Filologia mapy. Badanie dawnej kartografii metodą krytyki tekstu na przykładzie toponimii mapy Księstwa Połockiego S. Pachołowieckiego z 1580 roku, „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 193–252.

Kozica K., Charakterystyka prac kartograficznych Stanisława Pachołowieckiego (1580), „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 37–59.

Łopatecki K., Okoliczności powstania i przydatność wojskowa mapy Descriptio Ducatus PolocensisStanisława Pachołowieckiego (1580), „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 75–126.

Łopatecki K., Ryciny prezentujące kampanię połocką 1579 roku jako jednolita kompozycja kartograficzna, „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 157–191.

Niedźwiedź J., Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego (1580): propaganda, genologia i tworzenie wiedzy geograficznej, „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 127–155.

Niedźwiedź J., Atlas Księstwa Połockiego – wprowadzenie, „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 1–18.

Normae orthographicae et orthotypicae Latinae, Academia Latinitati Fovendae, Roma 1990. Wersja łacińska i polska: „Meander” 1992, 9–10, s. 441–457.

Oxford Latin Dictionary, ed. by P.G.W. Glare, 2nd ed., Oxford 2012.

Rabbie E., Editing Neo-Latin Texts, „Editio” 10 (1996), s. 25–48.

Informacje

Informacje: Terminus, 2017, s. 61 - 74

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Stanisław Pachołowiecki’s Atlas of the Principality of Polotsk from 1580 – a Transcription and Translation

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-3580-0166

Grzegorz Franczak
Università degli Studi di Milano
https://orcid.org/0000-0003-3580-0166 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Università degli Studi di Milano

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Grzegorz Franczak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1327

Liczba pobrań: 1005