FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lista recenzentów współpracujących

Recenzenci w 2023 roku

Prof. dr hab. Piotr de Bończa Bukowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Prof. dr hab. Krzysztof Bracha – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
Prof. dr hab. Elwira Buszewicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Dr hab. Małgorzata Ciszewska, prof. PAN – Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk
 
Dr hab. Jolanta Dygul – Uniwersytet Warszawski
 
Dr Otto Gecser – Eötvös Loránd University, Budapeszt, Węgry 
 
Dr hab. Tomasz Graff – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 
Dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara – Uniwersytet Szczeciński
 
Dr hab. Dorota Karwacka-Pastor, prof. UG – Uniwersytet Gdański
 
Dr Anna Kowalcze-Pawlik – Uniwersytet Łódzki
 
Dr hab. Paul Lagner – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
Dr hab. Anna Loba, prof. UAM – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Dr hab. Barbara Łuczak, prof. UAM – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prof. dr hab. Barbara Marczuk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Prof. dr hab. Jan Miernowski – Uniwersytet Warszawski / University of Wisconsin-Madison, USA
 
Dr hab. Małgorzata Mieszek – Uniwersytet Łódzki
 
Dr hab. Aleksandra Oszczęda, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
 
Dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
 
Dr hab. Zenon Piech, prof. UJ. – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Dr hab. Marek Piela – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
Dr hab. Witold Pietrzak – Uniwersytet Łódzki
 
Dr Rozalia Sasor – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Prof. dr hab. Jörg Schulte – Uniwersytet w Kolonii, Niemcy
 
Dr hab. Iwona Słomak – Uniwersytet Śląski
 
Prof. em. dr hab. Henryk Wąsowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 
Dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 
Dr hab. Wojtkowskai-Maksymik, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Recenzenci w 2022 roku

Dr hab. Grzegorz Franczak – Università degli studi di Milano, Włochy
 
Dr hab. Anna Gęsicka, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
Dr hab. Joanna Gorecka-Kalita, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Dr hab. Magdalena Górska, prof. IBL PAN – Instytut Badań Literackich PAN
 
Prof. dr hab. Wojciech Krawczuk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska – Uniwersytet Warszawski
 
Dr hab. Magdalena Piskała, prof. IBL PAN – Instytut Badań Literackich PAN
 
Prof. dr hab. Bożena Popiołek – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
 
Prof. dr Dirk Sacré – KU Leuven, Belgia
 
Dr Katarzyna Setkowicz-Szymanowicz – Uniwersytet Wrocławski
 
Dr hab. Agata Sobczyk – Uniwersytet Warszawski
 
Prof. dr Johanna Svensson – Lunds Universitet, Szwecja
 
Dr hab. Rafał Wójcik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prof. dr hab. Wiesław Wydra, prof. em. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Recenzenci w 2021 roku

Mgr Marianna Czapnik – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
 
Prof. dr hab. Janusz Gruchała – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Dr Lidia Grzybowska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Prof. dr Antonietta Iacono – Università degli Studi di Napoli Federico II, Włochy
 
Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec – Uniwersytet Warszawski
 
Dr hab. Jerzy Kroczak – Uniwersytet Wrocławski
 
Prof. dr hab. Dariusz Kupisz – Uniwersyt Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
Prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
Prof. dr hab. Mieczysław Mejor – Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk
 
Prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska – Uniwersytet Warszawski
 
Dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 
Prof. dr Katarzyna Piechocki – Harvard University, USA
 
Dr Jacek Pokrzywnicki – Uniwersytet Gdański
 
Mgr Patryk Ryczkowski – Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Austria
 
Dr hab. Iwona Słomak – Uniwersytet Śląski
 
Dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN – Polska Akademia Nauk
 
Dr hab. Monika Szczot, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Dr hab. Anna Maria Wasyl, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Dr Marcin Wisłocki – Uniwersytet Wrocławski
 
Dr Justyna Zaborowska-Musiał – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci w 2020 roku

Prof. dr. Jan Bloemendal – Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Holandia
 
Dr Fabio Boni – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
Dr hab. Agnieszka Borysowska – Uniwersytet Szczeciński
 
Dr Francesco Cabras – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
Dr hab. Grzegorz Franczak – Università degli studi di Milano, Włochy
 
Dr hab. Joanna Gorecka-Kalita – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Dr hab. Jerzy Kroczak – Uniwersytet Wrocławski
 
Prof. Victoria Moul – University College London, Wielka Brytania
 
Prof. dr hab. Joanna Partyka – Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 
Dr Goran Proot – Università degli studi di Milano, Włochy
 
Dr Rozalia Sasor – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Prof. dr Aline Smeesters – Université catholique de Louvain, Belgia
 
Dr. hab. Klaudia Socha – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Prof. dr hab. Włodzimierz Zientara – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzenci w 2019 roku

Dr Francesco Cabras, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
Prof. Dariusz Chemperek, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
 
Dr Joanna Duska, IJP, Polska Akademia Nauk, Kraków
 
Dr Maria Jakubowska, Biblioteka Narodowa
 
Dr hab. Anna Klimkiewicz, Prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 
Dr hab. Estera Lasocińska, prof. Instytutu Badań Literackich
 
Prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
Prof. dr hab. Jadwiga Miszalska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 
Prof. dr hab. Katarzyna Meller, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Dr hab. Piotr Oczko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 
Mgr Magdalena Pabisiak, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 
Prof. dr hab. Marek Prejs, Uniwersytet Warszawski
 
Prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Instytut Historii PAN
 
Prof. dr hab. Ryszard Waksmund, Uniwersytet Wrocławski
 
Dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. Instytutu Historii PAN
 
Dr hab. Rafał Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci w 2018 roku

Dr hab. Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 
Dr hab. Maria Grazia Bartolini (Università degli Studi di Milano, Włochy)
 
Dr hab. Paweł Bohuszewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 
Prof. dr hab. Elwira Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr Francesco Cabras (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 
Prof. dr Andrea Ceccherelli (Università degli Studi di Bologna, Włochy)
 
Prof. dr David Frick (University of California, Berkeley, USA)
 
Dr hab. Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)
 
Dr hab. Joanna Gorecka-Kalita (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr hab. Steffen Huber (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr hab. Michał Janocha, prof. (Uniwersytet Warszawski)
 
Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (Uniwersytet Warszawski)
 
Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr Magdalena Komorowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr hab. Jerzy Kroczak (Uniwersytet Wrocławski)
 
Prof. dr hab. Roman Krzywy (Uniwersytet Warszawski)
 
Dr hab.  Estera Lasocińska, prof. (Instytut Badań Literackich PAN)
 
Prof. dr hab. Katarzyna Meller (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (Uniwersytet Warszawski)
 
Dr hab. Jakub Morawiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 
Dr hab. Magdalena Piskała, prof. (Instytut Badań Literackich PAN)
 
Prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 
Prof. dr hab. Jörg Schulte (Universität zu Köln, Niemcy)
 
Dr hab. Grażyna Urban-Godziek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci w roku 2017

Jerzy Urwanowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 
Karol Łopatecki, Uniwersytet w Białymstoku
 
Grzegorz Franczak, Università degli Studi di Milano, Włochy
 
Dariusz Kupisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski
 
Wasilij Waronin, Instytut Historii Narodowej Białoruskiej Akademii Nauk, Białoruś
 
Michał Kurzej, Uniwersytet Jagielloński
 
Bartosz Awianowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Radosław Skrycki, Uniwersytet Szczeciński
 
Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Vilniaus Universitetas, Litwa
 
Tomasz Kempa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Maciej Jochymczyk, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci w roku 2016

Dr hab. Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 
Anna Axer
 
Dr Michał Czerenkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr Hieronim Grala (Uniwersytet Warszawski)
 
Dr hab. prof. UG Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański)
 
Dr hab. Steffen Huber (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr hab. prof. UKSW Joanna Komorowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Dr Magdalena Komorowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr Agnieszka Kotlińska-Toma (Uniwersytet Wrocławski)
 
Dr hab. prof. UJ Jakub Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr Rafał Szmytka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr Monika Świerkosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr hab. Grażyna Urban-Godziek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Assoc Prof Greg Waite (University of Otago, New Zealand)

Recenzenci w roku 2015

Prof. Maria BARŁOWSKA (Uniwersytet Śląski)
 
Dr Bartłomiej CZARSKI (Uniwersytet Warszawski)
 
Prof. Feike DIETZ (Universiteit Utrecht)
 
Dr hab. Grzegorz FRANCZAK (Università degli Studi di Milano)
 
Prof. Stefan KIEDROŃ (Uniwersytet Wrocławski)
 
Dr hab. Roman KRZYWY (Uniwersytet Warszawski)
 
Dr hab. Mirosław LENART (Uniwersytet Opolski)
 
Prof. Piotr URBAŃSKI (Uniwersytet Szczeciński)
 
Dr Marcin WISŁOCKI (Uniwersytet Wrocławski)