FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 19, zeszyt 1 (42)

'Atlas Księstwa Połockiego' Stanisława Pachołowieckiego

2017 Następne

Data wydania: 2017

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Marek Piekarczyk

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Redaktor zeszytu Jakub Niedźwiedź

Zawartość numeru