FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mit Smoleńska w piśmiennictwie polskim XVII wieku – przypadek Jana Kunowskiego

Data publikacji: 2017

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41), s. 401 - 420

https://doi.org/10.4467/20843844TE.16.015.6825

Autorzy

Maciej Nawrocki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The Myth of Smolensk in the Polish Literature of XVIIth Century: The Case of Jan Kunowski

The study analyses several selected poetic works by Jan Kunowski (ca. 1592–1654) related to the city of Smolensk and the war between the Polish-Lithuanian Commonwealth and Muscovy (1632–1634), also referred to as the Smolensk War. Using this case study, the author presents the Smolensk’s place in the political awareness of the contemporary Polish nobility and discusses some themes exploited by modern propaganda devoted to this event.

Having a general sketch of the “myth of Smolensk” (that is the Polish narrative on this city before the war) as the starting point allows a deepened interpretation of Kunowski’s poems concerning the conflict alone, in which the representation of the city and the topics used by the poet change substantially. Thanks to individual interpretations the author exposes characteristic crucial points of the narrative and demonstrates how they work on two levels: of the propaganda and the myth.

Bibliografia

Augustyniak U., Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III, Warszawa 1981.

Awianowicz B., „Urbes laudandi ratio”. Antyczna teoria pochwały miast i jej recepcja w De inventione et amplificatione oratoriaGerarda Buccoldianusa oraz w Essercitii di Aftonio SofistaOrazia Toscanelli, „Terminus” 11 (2009), z. 1–2, s. 15–31.

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa 1971.

Buszewiczowa E., Cracovia in litteris. Obraz Krakowa w piśmiennictwie doby odrodzenia, Kraków 1998.

Chemperek D., Obraz Smoleńska i jego mieszkańców w literaturze polskiej początku XVII wieku, „Terminus” 11 (2009), z. 1–2, s. 217–228.

Chrościcki J., Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587–1668, Warszawa 1983.

Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 2005.

Fish S., Retoryka, w: idem, Interpretacja, retoryka, polityka, przeł. K. Arbiszewski i in., red. A. Szahaj, Kraków 2002, s. 421–462.

Kunowski J., Sprawa smoleńska. Z literatury okolicznościowej pierwszej połowy XVII wieku. Ze zbiorów Archiwum Narodowego Szwecji Skoklostersamlingen, wyd. M.M. Kacprzak, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2006.

Kunowski J., Ekspedycyja inflantska 1621 roku, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007.

Kupisz D., Smoleńsk 1632–1634, Warszawa 2001.

Limbereger M., A Merchant Describing the City. Lodovico Guicciardini’s „Descrittione di tutti I Paesi Bassi” as a Source for the Urban History of the Low Countries, https://biblio.ugent.be/publication/936765/file/950595.pdf (dostęp: 9 I 2017).

Niemcewicz J.U., Śpiewy historyczne, oprac. M. Hanczakowski, Kraków 2002.

Wergiliusz, Eneida, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1987.

Informacje

Informacje: Terminus, 2016, s. 401 - 420

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Myth of Smolensk in the Polish Literature of XVIIth Century: The Case of Jan Kunowski

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Maciej Nawrocki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1767

Liczba pobrań: 1216