FAQ

Prace Historyczne

Prace Historyczne

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opis

„Prace Historyczne” są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ujrzał światło dzienne w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” wydawane były również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”. Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury, historia wojskowości). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Wszystkie artykuły, publikowane w kwartalniku, poddawane są wnikliwej procedurze recenzyjnej. W „Pracach Historycznych” publikowali badacze nie tylko z Polski, lecz także między innymi z Austrii, Czech, Niemiec, Francji, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie artykuły czasopisma ukazują się w dostępie otwartym.

ISSN: 0083-4351

eISSN: 2084-4069

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 200294

DOI: 10.4467/20844069PH

Redakcja

Redaktor naczelny:

dr hab., prof. UJ Zdzisław Zblewski

Sekretarz redakcji:

dr Dawid Golik

Dodatkowi redaktorzy:

prof. dr hab., emeritus UJ Krzysztof Baczkowski,

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski,

dr hab., prof. UJ Stanisław Pijaj,

prof. dr hab. Artur Patek,

prof. dr hab., emeritus UJ Michał Pułaski,

dr hab. Michał Stachura

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Numer 150 (3)

Data wydania: 2023

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski

Sekretarz redakcji: Dawid Golik

Redakcja zeszytu: Zdzisław Zblewski, Dawid Golik

Zawartość numeru