FAQ

Prace Historyczne

Book review: Marcin Marynowski, Kupcy z Polski na mołdawskich i siedmiogrodzkich szlakach handlowych w XV–XVIII wieku. Historio­grafia i źródła rumuńskojęzyczne (Polish Merchants on Moldavian and Transylvanian Trade Routes in the 15th–18th Centuries. Historiography and Romanian-language Sources), Wydawnictwo Naukowe Towarzy­stwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl 2018, pp. 303 + 6 maps


Data publikacji: 10.12.2021

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 837 - 841

https://doi.org/10.4467/20844069PH.21.055.14031

Autorzy

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7527-0919 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Informacje

Informacje: Prace Historyczne, 2021, s. 837 - 841

Typ artykułu: Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Tytuły:

Angielski:

Book review: Marcin Marynowski, Kupcy z Polski na mołdawskich i siedmiogrodzkich szlakach handlowych w XV–XVIII wieku. Historio­grafia i źródła rumuńskojęzyczne (Polish Merchants on Moldavian and Transylvanian Trade Routes in the 15th–18th Centuries. Historiography and Romanian-language Sources), Wydawnictwo Naukowe Towarzy­stwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl 2018, pp. 303 + 6 maps

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7527-0919

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7527-0919 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)

Publikacja: 10.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tomasz Pudłocki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 716

Liczba pobrań: 498