FAQ

Prace Historyczne

Umowy dla Autorów

Informacje

Podpisana umowa jest niezbędna do przyjęcia artykułu do produkcji. 


Każdy autor/współautor artykułu zobowiązany jest dostarczyć własny, odrębny :
1. egzemplarz Umowy autorskiej oraz 2. egzemplarz Oświadczenia Autora

Autorzy artykułów do czasopism pobierają umowy (poniżej) i podpisane odsyłają w formie skanu lub czytelnego zdjęcia (nie jest wymagany oryginał) do Redakcji czasopisma. Następnie Redaktor naczelny przekazuje je zbiorczo do Wydawnictwa.


Na umowie następujące pola formularza muszą zostać wypełnione obowiązkowo:

  • imię i nazwisko 
  • adres zamieszkania 
  • tytuł artykułu 
  • numer i rok wydania  
  • czytelny podpis  
W przypadku tekstu tłumaczonego prosimy o kontakt z Wydawnictwem.

Każdy autor/współautor artykułu zobowiązany jest również dostarczyć własny, odrębny egzemplarz Oświadczenia Autora (do pobrania poniżej) na adres Redakcji (zdzislaw.zblewski@uj.edu.pl).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych