FAQ

Prace Historyczne

2021 Następne

Data wydania: 11.2021

Opis

Na okładce: Collegium Witkowskiego (fot. Katarzyna Mróz-Jaskuła)

Publikacja sfinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: historia kuchni antycznej i bizantyńskiej, historia medycyny antycznej i bizantyńskiej, Antimus, De observatione ciborum; story of ancient and Byzantine culinary art, history of ancient and Byzantine medicine, Anthimus, De observatione ciborum, bitwa pod Warną, Władysław Warneńczyk, kroniki, XV–XVI stulecie, piśmiennictwo historyczne; Battle of Varna, Władysław of Varna, chronicles, 15th–16th century, historical writing, II rozbiór, Kraków, gen. Józef Wodzicki, wojsko koronne, fortyfikacje; Second Partition of Poland, Cracow, general Józef Wodzicki, the crown military forces, fortifications, Russo-Turkish War of 1877–1878, war victims, historiography, Bulgaria, Turkey, the Balkans, pacyfizm, antymilitaryzm, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Europa Zachodnia; pacifism, antimilitarism, Great Britain, Germany, France, Western Europe, minority protection, Permanent Court of International Justice, League of Nations, German-Polish relations, Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego, przemysł tytoniowy, uprawa tytoniu, doświadczalnictwo tytoniowe; Central Tobacco Industry Laboratory, tobacco industry, tobacco cultivation, tobacco experimentation, historia życia, mikrohistoria, teoria biegu życia, analiza jakościowa, biografistyka; life history, microhistory, life course theory, quality analysis, biographical studies, Quirini de Saalbrück, Kirkcaldy, Szkocja, Dowództwo Obozów i Oddziałów Wojska Polskiego w Szkocji, działalność kulturalno-oświatowa Wojska Polskiego, druga wojna światowa; Quirini de Saalbrück, Scotland, Command of the Polish Camps and Units of the Polish Armed Forces in Scotland, cultural and educational activity of the Polish Army, World War II