FAQ

Prace Historyczne

2017 Następne

Data wydania: 06.12.2016

Opis

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Recenzent zeszytu dr hab. Rafał Hryszko

Redaktor zeszytu Zdzisław Zblewski

Zawartość numeru