FAQ

Prace Historyczne

Numer 145 (4)

Między murami miasta i ścianami koszar - garnizony i historia miejska na przestrzeni dziejów

2018 Następne

Data wydania: 23.10.2018

Opis

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Recenzenci zeszytu dr hab. Krzysztof Królczyk, dr hab. Jacek Legieć, dr hab. Ireneusz Łucia

Zeszyt pod redakcją Marcina Jarząbka

Zawartość numeru