FAQ

Prace Historyczne

Numer 143 (2)

Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej. Instytucje i elity

2016 Następne

Data wydania: 30.06.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Recenzenci zeszytu Maksym Iaremenko, Leszek Wierzbicki

Redaktorzy zeszytu Jarosław Stolicki, Witalij Michałowski

Zawartość numeru