FAQ

Prace Historyczne

Numer 144 (4)

Zajrzeć za fasadę. Studia z najnowszej historii Polski

2017 Następne

Data wydania: 23.10.2017

Opis

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Zeszyt pod redakcją Zdzisława Zblewskiego

Recenzent tomu dr hab. Jan Jacek Bruski

Zawartość numeru