FAQ

Prace Historyczne

Zespół redakcyjny

Członkowie Zespołu redakcyjnego

prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski, emeritus UJ
afamia@interia.pl 


prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Akademia Ignatianum w Krakowie / Jesuit University Ignatianum in Krakow
krystom760@interia.pl 


dr hab. Stanisław Pijaj, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University
stanislaw.pijaj@uj.edu.pl


dr Dawid Golik (sekretarz redakcji) Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University
dawid.golik@uj.edu.pl 


dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ (redaktor naczelny) Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University
zdzislaw.zblewski@uj.edu.pl 


prof. dr hab. Artur Patek, Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University
artur.patek@uj.edu.pl 


prof. dr hab. Michał Pułaski, emeritus UJ
mpulaski@vp.pl 


dr hab. Michał Stachura, Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University
michal.stachura@uj.edu.pl