FAQ

Prace Historyczne

2022 Następne

Data wydania: 28.03.2022

Opis

Na okładce: Collegium Witkowskiego (fot. Katarzyna Mróz-Jaskuła). 

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Zdzisław Zblewski Orcid

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Samnites, Third Samnite War, Linen Legion, escape from the battlefield (desertion in the face of the enemy), military oath, sacramentum, military discipline, rituals of war, punishment for desertion, Uniwersytet Boloński w XVI wieku, wykładowcy Uniwersytetu Bolońskiego, uniwersyteckie rotuły; University of Bologna in the 16th century, University of Bologna professors, university rotules, Stanisław Szafraniec, Turcja, Węgry, Zygmunt I Stary, Władysław II Jagiellończyk, dyplomacja, poselstwo, Bajazyd II, Jan Buczacki; Stanisław Szafraniec, Turkey, Hungary, Sigismund I the Old, Vladislaus II of Hungary, diplomacy, legation, Bayezid II, Jan Buczacki, intercyza przedślubna, posag, prawo, Radziwiłłowie; prenuptial agreement, dowry, law, Radziwiłł family, Zborowscy ze Zborowa, pszczyńskie wolne państwo stanowe, ziemia pszczyńska, rycerstwo; Zborowski family of Zborów, the Free State of Pszczyna, the land of Pszczyna, knights, Galicja, szkoły w Galicji, szkoły zawodowe w Galicji, niższe szkoły realne w Galicji; Galicia, schools in Galicia, vocational schools in Galicia, lower Realschule schools in Galicia, odbudowa ze zniszczeń wojennych w Galicji w czasie I wojny światowej, powiat pilzneński; rebuilding of war damage in Galicia in World War I, Pilzno County, Generalne Gubernatorstwo, niemiecka okupacja, II wojna światowa; General Government, German occupation, World War II, historia XX wieku, Chin, misja Marshalla, dyplomacja; 20th century history, China, Marshall mission, diplomacy, stosunki polsko-belgijskie, polscy marynarze – emigranci, areszt (sekwestr) statku handlowego „Hel”, polsko-belgijska wojna na noty, zimna wojna; Polish-Belgian relations, Polish seamen-emigrants, arrest (sequestration) of the “Hel” ship, Polish-Belgian “war of notes”, Cold War