FAQ

Prace Historyczne

Numer 144 (2)

Kształty galicyjskich tożsamości

2017 Następne

Data wydania: 05.04.2017

Opis

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Recenzent zeszytu dr hab. Janusz Pezda

Redakcja numeru Adam Świątek

Zawartość numeru