FAQ

Prace Historyczne

2022 Następne

Data wydania: 06.07.2023

Opis

Projekt okładki: Agnieszka Winciorek.

Na okładce: Collegium Witkowskiego (fot. Katarzyna Mróz-Jaskuła).

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Zdzisław Zblewski Orcid

Sekretarz redakcji Dawid Golik Orcid

Redakcja zeszytu Zdzisław Zblewski, Dawid Golik

Zawartość numeru