FAQ

Prace Historyczne

2019 Następne

Data wydania: 07.03.2019

Opis

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Sekretarz redakcji Janusz Mierzwa

Redaktor numeru Zdzisław Zblewski

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Alvise da Ca’ da Mosto, Wolof people, political terminology, Wolofowie, terminologia polityczna, History of Poland, Great Britain, the Paris Peace Conference, historia Polski, Wielka Brytania, konferencja pokojowa w Paryżu, Vasco de Quiroga, New World, colonialism, slavery, utopia, “repúblicas del hospital, ” postcolonial critique, Nowy Świat, kolonializm, niewolnictwo, „republiki-szpitale”, krytyka postkolonialna, Johannes Olbracht, Moldova, battle of the Cosmin Forest, Ottoman Empire, Stephen the Great, Jan Olbracht, Mołdawia, Turcja, bitwa pod Koźminem, Stefan Wielki, Muscovite historiography, Ivan the Terrible, Stefan Batory, Livonian War, Roman inheritance in Europe, historiografia państwa moskiewskiego, Iwan Groźny, wojna o Inflanty, spuścizna rzymska w Europie, exhibition, National Museum in Cracow, Władysław Łuszczkiewicz, the Victory of Vienna, wystawa, Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie, wiktoria wiedeńska, Galicia, woman, labor, vocational structure in the 19th c., Galicja, kobieta, praca, struktura zawodowa w XIX wieku, Habsburg Monarchy, Austrian Galicia, Poland, 19th and 20th centuries, monarchia habsburska, Galicja austriacka, Polska, XIX i XX wiek, British press, information and propaganda policy, interwar period, Polish Embassy in London, prasa brytyjska, polityka informacyjno-propagandowa, okres międzywojenny, Ambasada RP w Londynie, Aleksander Bocheński, Bunt Młodych, Polityka, the press in the interwar Poland, „Bunt Młodych”, „Polityka”, prasa II RP, łamanie szyfru, tajne służby, World War II, Enigma, codebreaking, secret service, II wojna światowa, horse races, Służewiec Racetrack, World War II, occupation, Warsaw Uprising, wyścigi konne, Tor Służewiec, II wojna światowa, okupacja, powstanie warszawskie, history of immigration, foreigners, immigrants, émigrés, refugees, stateless persons, displaced persons, asylum seekers, France, Polish immigrants, historia imigracji, cudzoziemcy, imigranci, emigranci, uchodźcy, bezpaństwowcy, dipisi, azylanci, Francja, imigranci polscy, Sigismund II Augustus, Radziwiłł family, correspondence, Zygmunt II August, Radziwiłłowie, korespondencja, Kazimierz Dłużewski, the Polish-Ottoman War 1683–1699, Jan III Sobieski Hussars Banner (the Military Unit), wojna polsko-turecka 1683–1699, chorągiew husarska Jana III