FAQ

Prace Historyczne

2020 Następne

Data wydania: 31.03.2020

Opis

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Sekretarz redakcji Janusz Mierzwa

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: public houses, diplomatic services, Cracow, Poland, Central Europe, Jagiellonian dynasty, inns, taverns, alehouses, Juda Tadeusz Krusiński, Persja, Safawidzi, wojna afgańsko-perska, translatoryka nowożytna; Juda Tadeusz Krusiński, Persia, Safavid dynasty, Afghan-Persian War, early modern translation, emigracja polska we Francji, Wielka Emigracja, zakłady (fr. dépôts), polityka rządu francuskiego Ludwika Filipa I wobec wychodźstwa; Polish emigration in France, Great Emigration, refugee depots (Fr. dépôts), politics of the French government of Louis Philippe I towards exiles, Krakowskie Towarzystwo Dobroczynności, Brama Floriańska, dobroczynność, ludzie ubodzy; Cracow Charitable Society, Florian Gate, charity, poor people, Marian Smoluchowski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Lwowski, historia nauki, atomizm; Marian Smoluchowski, Jagiellonian University, Lviv University, history of science, atomism, “Sokół, ” “Sokol, ” “Falcon, ” nest, falcon’s nest, Gymnastic Society, Tarnów, Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz, Wojnicz, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Ciężkowice, Dębica, Mielec, Radomyśl Wielki, Limanowa, Pilzno, Tuchów, Zakliczyn, Nieciecza, Radłów, Żabno, Tarnów-Strusina, Strusina, Krynica, Muszyna, rally, second district, Tarnów district, Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii, handel, Izba Przemysłowo-Handlowa we Lwowie, Kongregacja Kupiecka we Lwowie, kupiectwo, Lwów, międzywojnie; trade, Trade and Industry Chamber in Lviv, Lviv Merchant Congregation, commerce, Lviv, interwar period, szkoły wyższe, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna; colleges, Polish People’s Republic, Jagiellonian University, National Higher Teacher Training College, szlachta, Radom, podział majątku, urząd grodzki, źródła, XVIII wiek; nobility, property division, castle court office, sources, 18th c.