FAQ

Prace Historyczne

2009 Następne

Data wydania: 2009

Licencja: Żadna

Redakcja

Recenzent tomu Andrzej L. Sowa

Recenzenci artykułów Krzysztof K. Daszyk, Krystyna Kardyni-Pelikánová, Tomasz Kargol, Wojciech Krawczuk,Artur Patek, Wojciech Rojek, Maciej Salamon, Stanisław A. Sroka, Michał Stachura,Krzysztof Zamorski, Zdzisław Zblewski

Redakcja serii historycznej Krzysztof Baczkowski, Tomasz Gąsowski, Mariusz Markiewicz, Artur Patek (red. naczelny), Michał Pułaski, Zdzisław Zblewski

Redaktor naczelny tomu Artur Patek

Zawartość numeru

Kronika naukowa

Prace Historyczne, Numer 136, 2009, s. 183 - 192

Czytaj więcej Następne

Nowości wydawnicze

Prace Historyczne, Numer 136, 2009, s. 195 - 199

Czytaj więcej Następne