FAQ

Prace Historyczne

Numer 142 (2)

Konteksty historycznej edukacji gimnazjalnej. Tradycje i współczesność

2015 Następne

Data wydania: 06.07.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Recenzenci zeszytu Barbara Kubis, Jacek Piotrowski

Redaktor zeszytu Maria Stinia

Zawartość numeru