FAQ

Prace Historyczne

Numer 146 (3)

Migrations, Migrants and Refugees in 19th-21st Centuries in thé Interdisciplinary Approach. Selected Topics

2019 Następne

Data wydania: 30.09.2019

Opis

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Sekretarz redakcji Janusz Mierzwa

Redaktorzy zeszytu Paweł Sękowski, Olivier Forcade, Rainer Hudemann

Zawartość numeru