FAQ

Prace Historyczne

2018 Następne

Data wydania: 15.02.2018

Opis

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Recenzent zeszytu dr hab. Jan Jacek Bruski

Zeszyt pod redakcją Zdzisława Zblewskiego

Zawartość numeru

Edycje tekstów źródłowych

Sławomir Augusiewicz

Prace Historyczne, Numer 145 (1), 2018, s. 157 - 180

https://doi.org/10.4467/20844069PH.18.009.7571
Czytaj więcej Następne