FAQ

Prace Historyczne

Numer 140 (1)

Rok 1812. Studia z dziejów polityczno-militarnych

2013 Następne

Data wydania: 28.02.2013

Licencja: Żadna

Redakcja

Rada naukowa Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Mihailo Popović (Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)

Recenzenci tomu zeszytu Aleksander Smoliński, Tomasz Ciesielski

Redakcja serii historycznej Krzysztof Baczkowski, Tomasz Gąsowski, Mariusz Markiewicz, Artur Patek (red. naczelny), Michał Pułaski, Zdzisław Zblewski

Redakcja zeszytu Michał Baczkowski, Katarzyna Kuras

Zawartość numeru