FAQ

Prace Historyczne

2013 Następne

Data wydania: 25.11.2013

Licencja: Żadna

Redakcja

Recenzenci artykułów Tadeusz Czekalski, Katarzyna Kuras, Dariusz Nawrot, Adam Perłakowski, Maciej Salamon

Rada naukowa Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Rafał Kosiński (Białystok), Mihailo Popović (Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)

Recenzent zeszytu Krzysztof Ślusarek

Redaktor naczelny zeszytu Artur Patek

Zawartość numeru