FAQ

Prace Historyczne

In the Search for a Scapegoat. On the Margin of the Book: Lewis Sorley, Westmoreland: The General Who Lost Vietnam, New York 2011

Data publikacji: 25.11.2013

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (3), s. 299 - 303

Autorzy

Jarema Słowiak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3104-4415 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

In the Search for a Scapegoat.

On the Margin of the Book: Lewis Sorley, Westmoreland: The General Who Lost Vietnam,

New York 2011, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, XX + 398 pages

Bibliografia


Informacje

Informacje: Prace Historyczne, 2013, s. 299 - 303

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski: In the Search for a Scapegoat. On the Margin of the Book: Lewis Sorley, Westmoreland: The General Who Lost Vietnam, New York 2011

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3104-4415

Jarema Słowiak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3104-4415 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 25.11.2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Jarema Słowiak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2106

Liczba pobrań: 1348