FAQ

Prace Historyczne

2014 Następne

Data wydania: 01.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redakcja Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Rafał Kosiński (Białystok), Mihailo Popović(Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)

Recenzent zeszytu Krzysztof Ślusarek

Redaktorzy zeszytu Artur Patek, Jarema Słowiak

Redaktor naczelny Artur Patek

Zawartość numeru