FAQ

Prace Historyczne

Numer 150 (2)

Bracia, wrogowie, renegaci. Słowiańszczyzna i muzułmanie na Bałkanach w XIX i XX w.

2023 Następne

Data wydania: 2023

Opis

Projekt okładki: Agnieszka Winciorek.

Na okładce: Sala wykładowa Zakładu Historii Oświaty i Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim (zdjęcie współczesne, fot. T. Pudłocki).

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Zdzisław Zblewski Orcid

Sekretarz redakcji Dawid Golik Orcid

Redakcja zeszytu Tomasz Jacek Lis, Krzysztof Popek

Zawartość numeru