FAQ

Prace Historyczne

Numer 150 (1)

Czartoryscy a ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 160. rocznicy śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

2023 Następne

Data wydania: 2023

Opis

Projekt okładki: Agnieszka Winciorek.

Na okładce: Tarcza z herbami Polski, Litwy i Rusi na gmachu Wyższej Szkoły Polskiej na 80 Bld. du Montparnasse w Paryżu. Fot. Janusz Pezda

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Zdzisław Zblewski Orcid

Sekretarz redakcji Dawid Golik Orcid

Redakcja zeszytu Janusz Pezda, Adam Świątek

Zawartość numeru