FAQ

Prace Historyczne

Numer 141 (4)

Stres pola bitwy od starożytności do dnia dzisiejszego

2014 Następne

Data wydania: 10.03.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Rada naukowa Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Rafał Kosiński (Białystok), Mihailo Popović(Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)

Recenzenci Jacek Bonarek, Aleksander Smoliński

Redaktor zeszytu Michał Stachura

Zawartość numeru