FAQ

Prace Historyczne

2011 Następne

Data wydania: 19.12.2011

Licencja: Żadna

Redakcja

Recenzenci artykułów Krzysztof Baczkowski, Rafał Kosiński, Wojciech Krawczuk, Piotr Mikietyński, Artur Patek, Janusz Pezda, Maciej Salamon, Michał Stachura, Stanisław A. Sroka, Krzysztof Ślusarek, Zdzisław Zblewski

Recenzent tomu Antoni Cetnarowicz

Rada naukowa Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Mihailo Popović (Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)

Redakcja serii historycznej Krzysztof Baczkowski, Tomasz Gąsowski, Mariusz Markiewicz, Artur Patek (red. naczelny), Michał Pułaski, Zdzisław Zblewski

Redaktor naczelny tomu Artur Patek

Zawartość numeru