FAQ

Prace Historyczne

2018 Następne

Data wydania: 11.09.2018

Opis

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Recenzent zeszytu prof. dr hab. Stanisław Sroka

Zeszyt pod redakcją Zdzisława Zblewskiego

Zawartość numeru

List do redakcji

Artur Patek

Prace Historyczne, Numer 145 (3), 2018, s. 657 - 660

Czytaj więcej Następne

Pro memoria

Danuta Quirini-Popławska

Prace Historyczne, Numer 145 (3), 2018, s. 661 - 664

Czytaj więcej Następne