FAQ

Prace Historyczne

2013 Następne

Data wydania: 16.12.2013

Licencja: Żadna

Redakcja

Recenzenci artykułów Arkadiusz Adamczyk, Wojciech Krawczuk, Mariusz Markiewicz, Piotr Mikietyński, Krzysztof Ślusarek, Jaroslav Vaculík

Recenzent zeszytu Krzysztof Ślusarek

Rada naukowa Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Rafał Kosiński (Białystok), Mihailo Popović (Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)

Redaktor naczelny zeszytu Artur Patek

Zawartość numeru