FAQ

Prace Historyczne

Numer 145 (2)

W kręgu historii nauki i oświaty

2018 Następne

Data wydania: 16.05.2018

Opis

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Recenzenci zeszytu prof. dr hab. Julian Dybiec, dr hab. Jan Krukowski

Zeszyt pod redakcją Marii Stinii, Tomasza Pudłockiego

Zawartość numeru