FAQ

Prace Historyczne

2006 Następne

Data wydania: 2006

Licencja: Żadna

Redakcja

Recenzent Maciej Salamon

Redaktor serii historycznej Krzysztof Baczkowski

Redaktor naczelny tomu Krzysztof Baczkowski

Zawartość numeru

Krzysztof Baczkowski

Prace Historyczne, Numer 133, 2006, s. 73 - 79

Czytaj więcej Następne