FAQ

Prace Historyczne

2017 Następne

Data wydania: 20.09.2017

Opis

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Zeszyt pod redakcją Zdzisława Zblewskiego

Recenzent tomu dr hab. Rafał Hryszko

Zawartość numeru

Recenzje

Prace Historyczne, Numer 144 (3), 2017, s. 619 - 644

Czytaj więcej Następne