FAQ

Prace Historyczne

Numer 149 (3)

Śladami dziedzictwa muz. Katedra i Zakład Historii Kultury i Oświaty na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1920–2021

2022 Następne

Data wydania: 30.11.2022

Opis

Na okładce: Sala wykładowa Zakładu Historii Kultury i Oświaty na Uniwersytecie Jagiellońskim (zdjęcie współczesne, fot. T. Pudłocki)

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Zdzisław Zblewski Orcid

Sekretarz redakcji Dawid Golik Orcid

Redakcja zeszytu Tomasz Pudłocki, Maria Stinia

Zawartość numeru

Biogramy

Krystyna Samsonowska

Prace Historyczne, Numer 149 (3), 2022, s. 553 - 560

Czytaj więcej Następne

Tomasz Pudłocki

Prace Historyczne, Numer 149 (3), 2022, s. 561 - 568

Czytaj więcej Następne

Wiktor Szymborski

Prace Historyczne, Numer 149 (3), 2022, s. 569 - 575

Czytaj więcej Następne

Krzysztof Stopka

Prace Historyczne, Numer 149 (3), 2022, s. 577 - 584

Czytaj więcej Następne

Krzysztof Stopka

Prace Historyczne, Numer 149 (3), 2022, s. 585 - 595

Czytaj więcej Następne

Tomasz Pudłocki

Prace Historyczne, Numer 149 (3), 2022, s. 597 - 602

Czytaj więcej Następne

Maria Stinia

Prace Historyczne, Numer 149 (3), 2022, s. 603 - 610

Czytaj więcej Następne

Tomasz Pudłocki

Prace Historyczne, Numer 149 (3), 2022, s. 611 - 615

Czytaj więcej Następne