FAQ

Prace Historyczne

Numer 142 (4)

Polska – Francja – Europa w XX wieku. Szkice z dziejów Polski, Francji i stosunków polsko-francuskich

2015 Następne

Data wydania: 16.12.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Recenzenci Jerzy W. Borejsza i Mariusz Wołos

Rada naukowa Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Rafał Kosiński (Białystok), Mihailo Popović (Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)

Redaktor zeszytu Paweł Sękowski

Zawartość numeru