FAQ

Prace Historyczne

2012 Następne

Data wydania: 08.10.2013

Opis

Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie przygotowali badacze z Polski, Austrii, Czech i Stanów Zjednoczonych. Lektura tekstów przenosi czytelnika do średniowiecznej Tuluzy i Czech doby husyckiej, na Bałkany pod panowaniem tureckim oraz do Lwowa w dramatyczny czas września 1939 roku, a także na inne kontynenty – Czarny Ląd i do Nowej Zelandii. Sprawy polskie są ukazane zarówno w skali regionalnej, jak i z perspektywy zagranicznej. Jeden z tekstów dotyczy głośnej swego czasu i wciąż budzącej zainteresowanie sprawy archiwum katyńskiego doktora Robla.

Licencja: Żadna

Redakcja

Recenzenci artykułów Michał Baczkowski, Tadeusz Czekalski, Piotr Franaszek, Marek Daniel Kowalski, Mariusz Kulczykowski, Krzysztof Ożóg, Artur Patek, Danuta Quirini-Popławska, Peter Soustal, Krzysztof Ślusarek, Piotr Wróbel

Redakcja serii historycznej Krzysztof Baczkowski, Tomasz Gąsowski, Mariusz Markiewicz, Artur Patek (red. naczelny), Michał Pułaski, Zdzisław Zblewski

Rada naukowa Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Mihailo Popović (Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)

Recenzent tomu Tadeusz Czekalski

Redaktor naczelny tomu Artur Patek

Zawartość numeru

Omówienia, recenzje, rozbiory

Jarosław Stolicki

Prace Historyczne, Numer 139, 2012, s. 223 - 231

Czytaj więcej Następne

Omówienia, recenzje, rozbiory

Magdalena Dziadek

Prace Historyczne, Numer 139, 2012, s. 245 - 248

Czytaj więcej Następne

Anna Krzynówek

Prace Historyczne, Numer 139, 2012, s. 253 - 255

Czytaj więcej Następne

Danuta Quirini-Popławska, Rafał Quirini-Popławski

Prace Historyczne, Numer 139, 2012, s. 258 - 261

Czytaj więcej Następne