FAQ

Prace Historyczne

Wysiedlenie ludności niemieckiej i walka z przejawami niemczyzny w Bielsku i powiecie bielskim po zakończeniu II wojny światowej

Data publikacji: 19.10.2015

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 495 - 512

https://doi.org/10.4467/20844069PH.15.030.3901

Autorzy

Jarosław Krutak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

German Population Displacement and the Fight Against Manifestationsof Germanness in Bielsko and Bielsko District After World War II

After the Second World War there was a great urgency among the Polish Communists to get rid of Germans from Polish society (to marginalize them totally and not to erase as the Nazis had done). They were charged with war crimes against Poles and, generally, with participation in the genocide committed by the German Nazis. Besides, as some Poles had signed the Volksliste, it was thought they should be punished as well. The problem took on considerable significance in Bielsko and its neighbourhood, inhabited by a lot of Germans. The mass operation commenced in the summer of 1945; during the operation, performed with varying intensity until 1950, about 7000 people were – voluntarily or forcibly – displaced from the area. At the same time, the operation to extirpate all displays of Germanness took place. Speaking the German language was prohibited and German notices, inscriptions and slogans had to disappear from houses, advertisements, buildings, municipality and government offices, tombstones and prints; even the German names were removed from the calendar. The operation assumed the most substantial proportions in the years 1947 to 1948.
 

Bibliografia

Archiwalia
Archiwum Państwowe w Bielsku-Białej
Zespół: Starostwo Powiatowe w Bielsku
Prasa
„Dziennik Polski” 1945
„Dziennik Zachodni” 1945
„Gazeta Robotnicza” 1945
„Trybuna Robotnicza” 1945
„Trybuna Śląska” 1945Wspomnienia i opracowania
Bielsko-Biała. Monografia miasta, t. 4: Bielsko-Biała w latach 1918–2009, Bielsko-Biała 2011.
Kosk H.P., Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny, t. 2: M–Ż, Pruszków 2001.
Łempiński Z, Przesiedlenie ludności niemieckiej z powiatu bielskiego w latach 1945–1950, „Watra. Rocznik Bielski” 1980.
Madajczyk Cz., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970.
Nitschke B., Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945–1949, Toruń 2000.
Składkowski F.S., Nie ostatnie słowo oskarżonego, Warszawa 2003.
Wielka Historia Polski, t. 14, Kraków 2001.

Informacje

Informacje: Prace Historyczne, 2015, s. 495 - 512

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

German Population Displacement and the Fight Against Manifestationsof Germanness in Bielsko and Bielsko District After World War II

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 19.10.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Jarosław Krutak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2703

Liczba pobrań: 1347