FAQ

Prace Historyczne

Renata Dutkowa

Data publikacji: 30.11.2022

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 597 - 602

Autorzy

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7527-0919 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Bibliografia

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

DSO Renata Dutkowa, WSH 260

teczka habilitacyjna, WSH 259 doktorat

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

K III – 258 Renata Dutkowa

T. Pudłocki, Renata Dutkowa (14 VIII 1927–6 X 2015) [w:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2015/2016, red. M. Stinia, Kraków 2021, s. 349–352.

Informacje

Informacje: Prace Historyczne, 2022, s. 597 - 602

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Renata Dutkowa

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7527-0919

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7527-0919 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)

Publikacja: 30.11.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tomasz Pudłocki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 351

Liczba pobrań: 313