FAQ

Prace Historyczne

Julian Dybiec

Data publikacji: 30.11.2022

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 603 - 610

Autorzy

Maria Stinia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2921-3758 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Bibliografia

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Filozoficzny (WF II), teczka akt doktorskich Juliana Dybca

 WF II 121, teczka akt habilitacyjnych Juliana Dybca

 Dział Spraw Osobowych (DSO I), Julian Dybiec

A.K. Banach, Sylwetka naukowa Profesora Juliana Dybca [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, Kraków 2013, s. 9–16.

W. Szymborski, Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Juliana Dybca [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, Kraków 2013, s. 17–40.

W. Szymborski, Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Dybca [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, Kraków 2013, s. 41–50, J. Dybiec, Z Łącka w świat, „Almanach Łącki” 2010, nr 12, s. 63–91.

Informacje

Informacje: Prace Historyczne, 2022, s. 603 - 610

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Julian Dybiec

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2921-3758

Maria Stinia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2921-3758 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 30.11.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Maria Stinia (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 422

Liczba pobrań: 302