FAQ

Prace Historyczne

Zakład Historii Oświaty i Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego – wobec wyzwań nauki na początku trzeciego milenium

Data publikacji: 30.11.2022

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 517 - 551

https://doi.org/10.4467/20844069PH.22.026.16118

Autorzy

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7527-0919 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

In the years 1997–2021, the Department of the History of Education and Culture of the Jagiellonian University was headed by the professors Julian Dybiec, Andrzej Banach and Krzysztof Stopka. Despite the fact that it was structurally part of the Institute of History of the Jagiellonian University, its employees also held classes in other university faculties, including the Institute of Pedagogy, Department of Computational Linguistics at the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University, and were in charge of the Faculty of History, Archives of the Jagiellonian University and the Museum of the Jagiellonian University. The scientific research of the team oscillated around the history of the Jagiellonian University; science, education and culture from the Middle Ages to the present day; the history of Krakow, Galicia and Poland; but also the intellectual ties of Poland with the Anglo-Saxon countries; the history of Jews and of the Roman and Greek Catholic Church; history didactics – especially in the history of the Armenians. Apart from the department heads, full-time employees in the discussed period included: Grzegorz Chomicki, Tomasz Pudłocki, Krystyna Samsonowska, Maria Stinia, and Wiktor Szymborski.

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Andrzej Banach (materiały w porządkowaniu)

Archiwum zakładowe, Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Archiwum Nauki Polskiej

Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 29 III 2010 r.

Renata Dutkowa (materiały w porządkowaniu)

Julian Dybiec (materiały w porządkowaniu)

Archiwum Tomasza Pudłockiego

dokumentacja własnej pracy zawodowej

informacje uzyskane od G. Chomickiego

informacje uzyskane od K. Samsonowskiej

informacje uzyskane od K. Stopki

informacje uzyskane od M. Stinii

informacje uzyskane od W. Szymborskiego

T. Pudłocki, Pamiętnik, 2006–2021 (rps)

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

DSO, Teczka personalna Juliana Dybca

DSO, Teczka personalna Renaty Dutkowej

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum zakładowe

Dokumentacja projektu „Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures, and Societies”

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii Wydziału Historycznego UJ

Pracownia Historii Kultury, Nauki i Edukacji Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Księga protokołów Katedry Historii Nauki i Oświaty (później Zakładu Historii Oświaty i Kultury) założona 1 października 1968 roku (rps)

W. Szymborski, Wykaz prac powstałych w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury (rps)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Dział Spraw Osobowych

Teczka Andrzeja K. Banacha, t. 1 i 2

Źródła drukowane

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych. Rok akademicki 1997/1998, Kraków 1997.

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych. Rok akademicki 1998/1999, Kraków 1998.

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych. Rok akademicki 1999/2000, Kraków 1999.

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych. Rok akademicki 2000/2001, Kraków 2000.

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych. Rok akademicki 2001/2002, Kraków 2001.

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych. Rok akademicki 2002/2003, Kraków 2002.

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych. Rok akademicki 2003/2004, Kraków 2003.

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych. Rok akademicki 2004/2005, Kraków 2004.

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych. Rok akademicki 2005/2006, Kraków 2005.

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych. Rok akademicki 2006/2007, Kraków 2007.

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych. Rok akademicki 2007/2008, Kraków 2007.

Instytut Historii. Uniwersytet Jagielloński. Rok akademicki 2008/2009. Studia stacjonarne II stopnia na kierunku historia. Program studiów, Kraków 2008.

Rok akademicki 2008/2009. Program studiów historycznych pięcioletnich magisterskich (dla studentów lat III–V), Kraków 2008.

Program studiów historycznych pięcioletnich magisterskich (dla studentów lat IV–V), Kraków 2009.

Rok akademicki 2008/2009. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku historia. Program studiów, Kraków 2008.

Rok akademicki 2009/2010. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku historia. Program studiów, Kraków 2009.

Rok akademicki 2010/2011. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku historia. Program studiów, Kraków 2010.

Rok akademicki 2011/2012. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku historia. Program studiów, Kraków 2011.

Rok akademicki 2014/2015. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku historia. Program studiów, Kraków 2014.

Rok akademicki 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku historia. Program studiów, Kraków 2015.

Rok akademicki 2016/2017. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku historia. Program studiów, Kraków 2016.

Rok akademicki 2018/2019. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku historia. Program studiów, Kraków 2018.

Rok akademicki 2019/2020. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku historia. Program studiów, Kraków 2019.

Rok akademicki 2020/2021. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku historia. Program studiów, Kraków 2020.

Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych stacjonarnych II stopnia (magisterskich). Rok akademicki 2017/2018, Kraków 2017.

Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych stacjonarnych II stopnia (magisterskich). Rok akademicki 2018/2019, Kraków 2018.

Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych stacjonarnych II stopnia (magisterskich). Rok akademicki 2019/2020, Kraków 2019.

Uniwersytet Jagielloński. Program studiów historycznych stacjonarnych II stopnia (magisterskich). Rok akademicki 2020/2021, Kraków 2020.

Opracowania

Banach A.K., Sylwetka naukowa Profesora Juliana Dybca [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, red. A.K. Banach, Kraków 2013.

Bibliografia publikacji prof. dra hab. Andrzeja Kazimierza Banacha za lata 1972–2014 [w:] Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha, red. T. Pudłocki, K. Stopka, Kraków 2015.

Pudłocki T., Andrzej Kazimierz Banach – z Sądecczyzny na uniwersyteckie szczyty, „Studia Sandeciana” 2021, t. 2, s. 405–422.

Pudłocki T., Renata Dutkowa (14 VIII 1927–6 X 2015) [w:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2015/2016, red. M. Stinia, Kraków 2021, s. 349–353.

Stopka K., Andrzej Kazimierz Banach [w:] Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha, red. T. Pudłocki, K. Stopka, Kraków 2015.

Szymborski W., Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Juliana Dybca [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi, red. A.K. Banach, Kraków 2013.

Informacje

Informacje: Prace Historyczne, 2022, s. 517 - 551

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Department of the History of Education and Culture of the Jagiellonian University – Facing the scientific challenges at the beginning of the third millennium

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7527-0919

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7527-0919 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)

Publikacja: 30.11.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tomasz Pudłocki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 35

Liczba pobrań: 26