FAQ

Prace Historyczne

Tradycje szkolnictwa gimnazjalnego na ziemiach polskich

Data publikacji: 06.07.2015

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 243 - 255

https://doi.org/10.4467/20844069PH.15.014.3510

Autorzy

Maria Stinia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2921-3758 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Traditions of Lower Secondary School Education in the Polish Territory

 

‘Gymnasium’ as a school type became popular in Europe since the early nineteenth century. It developed and operated on the Polish territory for over a hundred years in the educational system under the occupation. Adopted as a basic school model, the Prussian model existed with minor changes since 1932. The reform transformed ‘gymnasium’ from the elite eight-year preparation for university studies into a four-year school giving students the possibility for further training or high school. This type of school was closed by the communist regime in 1948. Junior high school system was restored in Poland in 1999 when it became a mandatory three-year universal stage of general education curriculum.
 

Bibliografia

Kot S., Historia wychowania, t. 2, Warszawa 1996.

Mauersberg S., Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944–1948, Wrocław 1974.

Mękarski S., Reforma szkolnictwa w Polsce Ludowej, Londyn 1967.

Miąso J., Szkoły realne w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” (Warszawa) 6, 1963, s. 93–123.

Możdżeń S.I., Historia wychowania 1795–1918, Kielce 2000.

Możdżeń S.I., Reformy szkoły średniej w Galicji w latach 1884−1914, Kielce 1989.

Poznański K., Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831−1869. Lata zmagań i nadziei, t. 1: Przebudowa systemu szkolnictwa i wychowania w Królestwie Polskim w latach 1831–1839, Warszawa 2001.

Sadowska J., Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Białystok 2001.

Sławiński S., Reforma szkolna w III Rzeczpospolitej, Warszawa 1996.

Stinia M., Państwowe szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 2004.

Stinia M., Rola społeczeństwa galicyjskiego jako organizatora średniego szkolnictwa prywatnego w okresie autonomii [w:] Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2010, s. 133−144.

Truchim S., Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim, t. 2: 1862–1915, Wrocław 1968.

Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Oświecenia, t. 3, Warszawa 1868.

Ziegler Th., Johann Sturm [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Band 37, Leipzig 1894, s. 21–38.
 

Informacje

Informacje: Prace Historyczne, 2015, s. 243 - 255

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Traditions of Lower Secondary School Education in the Polish Territory

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2921-3758

Maria Stinia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2921-3758 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 06.07.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Maria Stinia (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2183

Liczba pobrań: 1732