FAQ

Prace Historyczne

Denys Pringle, Pilgrimage to Jerusalem and the Holy Land, 1187–1291

Data publikacji: 05.06.2015

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 171 - 173

Autorzy

Wojciech Mruk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-5560-1001 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Recenzja książki:

Denys Pringle, Pilgrimage to Jerusalem and the Holy Land, 1187–1291, Crusade Texts in Translation, vol. 23, Farnham, Ashgate 2012, ss. 463

Bibliografia


Informacje

Informacje: Prace Historyczne, 2015, s. 171 - 173

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Denys Pringle, Pilgrimage to Jerusalem and the Holy Land, 1187–1291

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-5560-1001

Wojciech Mruk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-5560-1001 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 05.06.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Wojciech Mruk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1815

Liczba pobrań: 1129