FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Opis

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

ISSN: 2084-4115

eISSN: 2084-4131

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 200288

DOI: 10.4467/20844131KS

Redakcja

Redaktor naczelny:

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Zastępca redaktora naczelnego:

Dr hab., prof. UJ Maciej Mikuła

Sekretarz redakcji:

Dr Kacper Górski

Redaktorzy:

Dr hab. Krzysztof Fokt,

Dr hab., prof. UG Michał Gałędek,

Dr hab. Jan Halberda,

Dr hab., prof. UKW Karol Siemaszko,

Dr hab., prof. UMK Anna Tarnowska,

Dr Anna Ceglarska,

Dr Jakub Pokoj,

Dr Damian Szczepaniak

Redaktor tematyczny:

Prof. dr hab. Dorota Malec

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 17, Zeszyt 1

Data wydania: 05.2024

Sekretarz redakcji: Kacper Górski

Redaktorzy zeszytu 1: Kacper Górski, Maciej Mikuła

Redaktor naczelny: Krystyna Chojnicka

Projekt okładki: Paweł Bigos

Zawartość numeru

Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 17, Zeszyt 1, Tom 17 (2024), s. 29 - 48

https://doi.org/10.4467/20844131KS.24.002.19459
Czytaj więcej Następne

Artykuły recenzyjne

Piotr Miłosz Pilarczyk

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 17, Zeszyt 1, Tom 17 (2024), s. 79 - 91

https://doi.org/10.4467/20844131KS.24.005.19462
Czytaj więcej Następne