FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Opis

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

ISSN: 2084-4115

eISSN: 2084-4131

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 200288

DOI: 10.4467/20844131KS

Redakcja

Redaktor naczelny:

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Zastępca redaktora naczelnego:

Dr hab., prof. UJ Maciej Mikuła

Sekretarz redakcji:

Dr Kacper Górski

Redaktorzy:

Dr hab. Krzysztof Fokt,

Dr hab., prof. UG Michał Gałędek,

Dr hab. Jan Halberda,

Dr hab., prof. UKW Karol Siemaszko,

Dr hab., prof. UMK Anna Tarnowska,

Dr Anna Ceglarska,

Dr Jakub Pokoj,

Dr Damian Szczepaniak

Redaktor tematyczny:

Prof. dr hab. Dorota Malec

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Zeszyt 4

Data wydania: 2023

Redaktor naczelny: Krystyna Chojnicka

Zastępca redaktora naczelnego: Maciej Mikuła

Sekretarz redakcji: Kacper Górski

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czasopismo uzyskało wsparcie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2023–2024 (umowa nr RCN/SP/0307/2021/1).

Projekt okładki: Paweł Bigos.

Zawartość numeru

Maciej Kluss

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 4, Tom 16 (2023), s. 469 - 486

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.040.19034
Czytaj więcej Następne

Artykuły recenzyjne

Piotr Alexandrowicz

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 4, Tom 16 (2023), s. 533 - 558

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.043.19037
Czytaj więcej Następne