FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 9 (2016) Następne

Data wydania: 25.11.2016

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, dr Krzysztof Fokt, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redakcja zeszytu Dorota Malec, Wacław Uruszczak, Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Hana Pátková

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 3, Tom 9 (2016), s. 271 - 278

https://doi.org/10.4467/20844131KS.16.013.5853
Czytaj więcej Następne

Ewa Wółkiewicz

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 3, Tom 9 (2016), s. 279 - 293

https://doi.org/10.4467/20844131KS.16.014.5854
Czytaj więcej Następne

Karol Łopatecki

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 3, Tom 9 (2016), s. 407 - 445

https://doi.org/10.4467/20844131KS.16.019.5859
Czytaj więcej Następne