FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 9 (2016) Następne

Data wydania: 14.06.2016

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Jakub Pokoj

Licencja: Żadna

Redakcja

Redakcja zeszytu prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła, mgr Jakub Pokoj

Zawartość numeru

Kacper Górski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 1, Tom 9 (2016), s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Matej Mlkvý

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 1, Tom 9 (2016), s. 25 - 38

https://doi.org/10.4467/20844131KS.16.002.5074
Czytaj więcej Następne

Jakob Maziarz

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 1, Tom 9 (2016), s. 111 - 122

https://doi.org/10.4467/20844131KS.16.006.5078
Czytaj więcej Następne

Kacper Górski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 1, Tom 9 (2016), s. 139 - 140

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: konferencja, historia prawa, prawo pracy, polityka społeczna, Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, władza świecka a władza kościelna, Kościół a Cesarstwo Rzymskie, prymat papieski w starożytności, cezaropapizm, niewolnictwo, niewolnik, pańszczyzna, villain, dożywocie, Jan Klemens Branicki, Izabela z Poniatowskich Branicka, sądy komisarskie, testamenty, dziedziczenie, prawo prywatne, prawo cywilne, prawo zobowiązań, bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, okres międzywojenny, II Rzeczpospolita, Kodeks zobowiązań., naród, narodowość, mniejszość narodowa, definicja socjologiczna, państwo, Adam Vetulani, aplikacja sądowa w II Rzeczypospolitej, rozrządzenie ostatniej woli, prawo wiejskie, Korona Królestwa Polskiego, edytorstwo źródeł historycznych., badania naukowe, historia państwa i prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński., melkici, prawo bizantyjskie, prawo islamu, przekłady tekstów prawnych, średniowiecze, kultura prawna, konferencja, Izrael, Tel Awiw, historia prawa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Akademia Nauk, Kraków, sypozjum historyczno-prawne, religia w przestrzeni publicznej, państwo prawa, XIX wiek, XX wiek, prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe, małżeństwo, wiara, wada konsensu małżeńskiego, sakramentalność małżeństwa, protestancka koncepcja małżeństwa, przywilej Piotrowy, przywilej Pawłowy, miejsce celebracji małżeństwa, celebracja małżeństwa bez Eucharystii, disparitas cultus, mixtae nuptiae